Ako funguje VPN?

Ako sme spomínali v prvej časti nášho sprievodcu – VPN funguje tak, že vytvára šifrované spojenie medzi vašim zariadením (počítačom, smartfónom, tabletom, televízorom,…) a VPN serverom.

Toto šifrované pripojenie si môžete predstaviť ako „chránený tunel“, cez ktorý máte prístup ku všetkému obsahu na internete, pričom zvonka sa zdá, že sa nachádzate v mieste VPN servera, ku ktorému ste pripojený.

Takéto pripojenie vám poskytuje online anonymitu na vysokej úrovni, vysokú bezpečnosť a zároveň získate prístup ku všetkému obsahu na internete a to bez akýchkoľvek obmedzení.

Bez siete VPN dokážu tretie strany (váš poskytovateľ internetu, váš zamestnávateľ, hacker, vládne organizácie, marketingové spoločnosti, atď.) zistiť, čo presne na internete robíte, aké stránky navštevujete i kde sa aktuálne nachádzate. To všetko prostredníctvom IP adresy vášho zariadenia.

Každé zariadenie, ktoré sa pripája k internetu, má jedinečnú IP adresu – či už ide o počítač, tablet alebo smartfón. Použitím VPN skryjete svoje skutočné umiestnenie (IP adresu) a získate umiestnenie (IP adresu) VPN servera, ku ktorému sa pripojíte.

Pripojenie k VPN sieti je vo všeobecnosti pomerne jednoduché. Po predplatení vybranej VPN služby si stiahnete a nainštalujete softvér pre svoje zariadenie. Potom si už iba vyberiete server, ku ktorému sa chcete pripojiť, a VPN sa postará o všetko ostatné.

Ako funguje VPN

Chcete poznať detaily? Po nadviazaní spojenia sa vaše údaje prenášajú cez šifrovaný tunel.

  1. Softvér od vybranej VPN služby zašifruje na vašom zariadení celú dátovú prevádzku a odošle ju na vybraný VPN server prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Údaje prechádzajú cez vášho poskytovateľa internetových služieb, ale kvôli šifrovaniu nie sú pre neho čitateľné. Poskytovateľ iba vidí, že ste pripojený na internet a prenášate nejaké dáta, ale nevidí žiadne detaily.
  2. Zašifrované údaje z vášho počítača dešifruje až VPN server.
  3. Vaše údaje sa potom odošlú na internet a VPN server dostane odpoveď, ktorá je určená iba pre vás.
  4. Prevádzka je znova zašifrovaná VPN serverom a odoslaná späť k vám.
  5. VPN softvér na vašom zariadení dešifruje údaje, aby ste im skutočne porozumeli a mohli ich ďalej používať.

Aplikácie VPN bežia na vašich zariadeniach na pozadí a nemajú žiaden vplyv na vašu prácu. Jednoducho iba pridávajú do vašej internetovej siete ďalšiu vrstvu zabezpečenia.

Chcete začať používať VPN ihneď? Odporúčame vyskúšať službu Surfshark VPN. Táto služba má veľa možností a ponúka silné zabezpečenie. V našich testoch obstála vynikajúco a získala od nás ocenenie Excelentná VPN služba.

Surfshark VPN

2,05 € 12,95 €
Zľava viac ako 80% pri dvojročnom predplatnom cez portál VPN365.SK

VPN 365 DNÍ V ROKU
Logo